Σελίδες

Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Προετοιμασία ...... Μετατάξεων ....Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Προσλήψεις, στο Υπουργείο Ναυτιλίας ........


Με πρωτοβουλίες του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και προκηρύχτηκε η πρόσληψη πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων μόνιμου ή ΙΔΑΧ (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού, για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. 
Πρόκειται για θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Η προκήρυξη έχει αριθμό 7Κ/τ.ΑΣΕΠ/2017 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 19/ΑΣΕΠ/15-6-2017.

Με τις Μετατάξεις των εργαζομένων του ΟΛΠ και ΟΛΘ, τι γίνεται Υπουργέ ???