Σελίδες

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

ΕΚΤΑΚΤΟ: "ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ" για το Λιμάνι του Πειραιά...........Τα νέα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου εξέλεξε ο ΟΛΠ, σε συνέχεια της παραίτησης οκτώ μελών. Την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου αναλαμβάνει ο πρόεδρος της Cosco Shipping, Wan Min.
Επίσης με απόφαση του δ.σ., διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ ορίζεται ο Fu Chengqiu.
Αναλυτικά, το δ.σ. το οποίο συνεδρίασε στις 10 Αυγούστου 2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος ΔΣ, κ. Wan Min, εκτελεστικό μέλος.
Μέλος ΔΣ, κ. Ye Weilong, μη εκτελεστικό μέλος.
Μέλος ΔΣ, κ. Feng Boming, μη εκτελεστικό μέλος.
Μέλος ΔΣ, κ. Zhu Jianhui, μη εκτελεστικό μέλος.
Μέλος ΔΣ, κ. Fu Chengqiu, εκτελεστικό μέλος.
Μέλος ΔΣ, κ. Νικόλαος Αρβανίτης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
Μέλος ΔΣ,  κ.  Kwong Che Keung Gordon, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
Μέλος ΔΣ, κ. IP Sing Chi, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
Μέλος ΔΣ, κ. Ιωάννης Κούβαρης, μη εκτελεστικό μέλος.
Μέλος ΔΣ, κ. Αθανάσιος Λιάγκος, μη εκτελεστικό μέλος.
Μέλος ΔΣ, κ. Ιωάννης Μώραλης, μη εκτελεστικό μέλος.
Επίσης εκλέχθηκε η Επιτροπή Ελέγχου σε εφαρμογή του νόμου 3693/2008, αποτελούμενη από τους κ.κ.  Kwong Che Keung Gordon ως Πρόεδρο, FENG Boming ως μέλος και Λιάγκο Αθανάσιο ως μέλος.
Σε ό,τι αφορά τις μεταβολές στην ανώτατη ιεραρχία της εταιρείας, ύστερα από τη σχετική απόφαση του ΔΣ ΟΛΠ ορίζονται:
O κ. Fu Chengqiu, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως Διευθύνων Σύμβουλος
Ο κ. Deng Xiaoli ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ο κ. Ji Fengming ως Γενικός Οικονομικός Διευθυντής (CFO) 
Ο κ. Li Jianchun ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ο κ. Άγγελος Καρακώστας ως Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ο κ. Αθανάσιος Λιάγκος, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως ανώτερος σύμβουλος της Διοίκησης.
Ο κ. Ιωάννης Κούβαρης, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, ως ανώτερος σύμβουλος της Διοίκησης.