Σελίδες

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ, για τις Θέσεις Εργασίας στον ΟΛΠ !!


Στη σύμβαση παραχώρησης, δεν υπάρχει δυστυχώς καμία δέσμευση για τις θέσεις εργασίας στον ΟΛΠ ........ 

Το μόνο που υπάρχει σχετικά με τις θέσεις εργασίας είναι oi παρ. 5.11 και 5.12, όπου ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει τις μη συγκεκριμένες δεσμεύσεις για ένα «ασφαλές και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον». 
Όσον αφορά τον αριθμό των θέσεων εργασίας δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. 
Αυτό που αναφέρεται είναι ότι η Εταιρεία «θα κάνει μέγιστη προσπάθεια να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας».

Η 89σέλιδη σύμβαση παραχώρησης ΕΔΩ

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ "ΣΤΑΘΜΟΣ" του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τις συντάξεις !!


Οι άνδρες με ανήλικο τέκνο ή ανάπηρη σύζυγο, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας τους και 25 χρόνια ασφάλισης το έτος 2010, δικαιούνται σύνταξη, έκρινε με την υπ’ αριθμ. 790/2016 απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο.

«Ίση μεταχείριση των δύο φύλων»

Συγκεκριμένα, στην απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται το άρθρο 56 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα που θεσπίζει το 50ό έτος της ηλικίας για σύνταξη των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων που είναι μητέρες με ανήλικα τέκνα ή ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό 50% και άνω ή ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό 67%, εφόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως τις 31.12.2010, πρέπει για λόγους αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων να τύχει εφαρμογής και στους άνδρες υπαλλήλους που είναι στην ίδια κατάσταση, που έχουν, δηλαδή, ανήλικο τέκνο εφόσον θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως τις 31.12.2010.
Η ΠΟΕΔΗΝ κοινοποίησε την επίμαχη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον υπουργό Οικονομικών και ζητεί με τροπολογία σε νόμο ή με υπουργική απόφαση να επεκτείνεται αυτό το συνταξιοδοτικό δικαίωμα και στους άνδρες.
Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι «η εν λόγω κατάφορη αδικία μπορεί να στοιχίζει στην κατηγορία αυτή των ανδρών 17 έτη επιπλέον παραμονής στην εργασία, λόγω της αύξησης των ορίων ηλικίας με τους Ν. 4336/2015, Ν. 4337/2016 (όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις στο μεταβατικό στάδιο 2015-2021)».

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 ........


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε και ύστερα από σχετική εισήγηση του ΤΑΙΠΕΔ, αποφασίσθηκε η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Τρίτη  31 Μαΐου 2016 στο ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Κατάργηση Άρθρων 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας
2. Τροποποίηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση άρθρων 20 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 12 για την Επιτροπή Ελέγχου.
4. Τροποποίηση, συγχώνευση σε ενιαίο άρθρο και απλούστευση ρυθμίσεων των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του Καταστατικού σχετικά με τη Γενική Συνέλευση.
5. Τροποποίηση άρθρων 7, 8, 9 και 10 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Τροποποίηση και αναρίθμηση άρθρου 3 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου και άρθρου 4 του Καταστατικού περί Μετοχών.
7. Αλλαγή σκοπού, συνακόλουθη τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
8. Τροποποίηση, διάσπαση και συνακόλουθη μερική αναρίθμηση διατάξεων άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
9. Τροποποίηση, σύντμηση, απλούστευση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.
10.  Παροχή έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης (μεταξύ άλλων και κατά το Άρθρο 22,    παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) αναφορικά με την τροποποίηση της από 13-02-2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας.
11.  Εκλογή μέλους/ών Διοικητικού Συμβουλίου.

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

Και Ρ.Α.Λ. και Δ.Α.Λ ...............Καταργείται, η υφιστάμενη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και δημιουργείται νέα Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ).

Επίσης, ιδρύεται και η Δημόσια Αρχή Λιμένων (ΔΑΛ).

Το σχέδιο Νόμου, εδώ.