Σελίδες

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Γιατί, το ΠΟΥΛΑΤΕ ??


Αύξηση 24% στα κέρδη του ΟΛΠ, για το 2015 !!

Με αύξηση 24% στα κέρδη -μετά από φόρους- έκλεισε το 2015 για τον ΟΛΠ. Το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2015 - 31.12.2015 σύμφωνα με τις οποίες τα βασικά μεγέθη είναι τα ακόλουθα:
  • Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 9.772.290,19 ευρώ έναντι 8.891.464,98 ευρώ της αντίστοιχης χρήσης 2014 παρουσιάζοντας αύξηση 9,91%.
  • Τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε 8.375.754,17 ευρώ έναντι 6.763.882,84 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 23,83%.
  • Το μικτό κέρδος εμφάνισε αύξηση 13,9% έναντι του 2014 από 22.958.410,89 ευρώ σε 26.150.566,01 ευρώ.
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 99.880.455 ευρώ έναντι 104.320.264 ευρώ παρουσιάζοντας μικρή μείωση 4,26%. Η μείωση οφείλεται στις μειωμένες φορτοεκφορτωτικές και αποθηκευτικές εργασίες σε ΣΕΜΠΟ και Car Terminal ενώ αυξημένα ήταν τα έσοδα από την παραχώρηση των Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ κατά περίπου 3,6 εκ. ευρώ.
Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσίασαν οριακή μείωση (0,06%) και ανήλθαν σε 100.884.600 ευρώ έναντι 100.942.867 ευρώ, ενώ και οι αποσβέσεις παγίων δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή.
Σημαντικές μειώσεις όμως επήλθαν στις παρακάτω κατηγορίες εξόδων:
α) μείωση των παροχών τρίτων κατά € 2.662.330,87 ή 15,46%,
β) μείωση των διαφόρων εξόδων κατά € 682.486,19 ή 11,15%,
γ) μείωση των αναλώσεων ανταλλακτικών και υλικών κατά € 1.143.003,68 ή 43,61% και
δ) μείωση κατά € 2.176.915,17 ή 4,05% στις αμοιβές προσωπικού, που ανήλθαν σε € 51.511.675,53 έναντι € 53.688.590,70 την αντίστοιχη χρήση του 2014.
Καθοριστική ήταν επίσης η επίπτωση των προβλέψεων στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων.
Τα χρηματικά διαθέσιμα του Οργανισμού ανήλθαν στις 31.12.2015 σε 60.248.805€ έναντι 55.283.017€.
Να σημειωθεί ότι μέσα στο 2015 εξοφλήθηκαν πλήρως υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ ύψους 14 εκ. ευρώ. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΛΠ Γιάννης Κούβαρης: «Ο ΟΛΠ Α.Ε. παρουσιάζει για μια ακόμα χρονιά κερδοφόρα χρήση παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τις ανακατατάξεις στον χώρο των θαλασσίων μεταφορών, περιορίζοντας τα έξοδα του, εξοφλώντας τις υποχρεώσεις του, ενώ προχωρά σε επικαιροποίηση των προβλέψεων εξορθολογίζοντας τον ισολογισμό του».
www.efsyn.gr

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Μεταφέρεται η αργία της Πρωτομαγιάς, λόγω Πάσχα !!Την Τρίτη του Πάσχα, 3 Μαΐου μεταφέρεται η αργία της Πρωτομαγιάς, η οποία φέτος συμπίπτει με την Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος.