Σελίδες

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Επιτέλους !! Λουκέτο στις δύο ανύπαρκτες θυγατρικές του ΟΛΠ !!


Λουκέτο σε δυο θυγατρικές εταιρείες της Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, για τις οποίες μάλιστα η νέα διοίκηση έχει διατάξει διαχειριστικό έλεγχο, αποφάσισε να βάλει το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης.
Αυτό αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΠ χθες Πέμπτη όπως και τη σύγκλιση εντός του Σεπτεμβρίου των γενικών συνελεύσεων των δυο αυτών θυγατρικών με αντικείμενο την απόφαση για λύση και εκκαθάρισή τους. Αιτία η φερόμενη συνεχής επιβάρυνση της μητρικής με αυξήσεις κεφαλαίου και το γεγονός πως "δεν έχουν παρουσιάσει επί μια πενταετία κανένα αποτέλεσμα", αναφέρουν χαρακτηριστικά αξιόπιστες πληροφορίες του ομίλου.
 
Οι ίδιες πηγές προσμετρούν την πιθανή επιβάρυνση της εισηγμένης από την λειτουργία των δυο αυτών κατά 100% θυγατρικών της σε "διόλου ευκαταφρόνητο ποσό κατά την τελευταία πενταετία χωρίς παράλληλα να έχουν εμφανίσει έσοδα". Το νέο management της ΟΛΠ ΑΕ αναμένει εντός των αμέσως επομένων ημερών το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου που έχει διατάξει προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς έχει διαμειφθεί σε αυτές τις δυο θυγατρικές. 
Πρόκειται για τις ανώνυμες εταιρείες με διακριτικό τίτλο "ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε." και "Logistics ΟΛΠ Α.Ε.".
Στην ετήσια έκθεση της εισηγμένης για τη χρήση του 2014, που υπογράφεται από την προηγούμενη διοίκηση, ως κύριες δραστηριότητες της Logistics ΟΛΠ Α.Ε. (Ανάπτυξη Συνδυασμένων Μεταφορών, Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία) αναφέρονται "η ανάπτυξη εργασιών συνδυασμένων μεταφορών µε την ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία εμπορευματικού κέντρου στην περιφέρεια Αττικής σε συνδυασμό µε τη δημιουργούμενη σιδηροδρομική υποδομή µε αφετηρία τον λιμένα Πειραιώς, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, σχετικών µε συνδυασμένες μεταφορές, η μίσθωση και εκμίσθωση χώρων, μηχανημάτων και μέσων μεταφοράς και η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας, καθώς και η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και η εκπόνηση μελετών σχετικών με την ανάπτυξη και διαχείριση λιμενικών υποδομών, παροχής λιμενικών υπηρεσιών - ιδιαίτερα της κρουαζιέρας - καταφυγίων τουριστικών σκαφών και θαλάσσιου τουρισμού".
Αντίστοιχα ως κύριες δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. (Ναυπηγοεπισκευαστικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία) αναφέρονται "η οργάνωση, ανάπτυξη, διαχείριση και εμπορική προώθηση των ναυπηγοεπισκευαστικών και συναφών δραστηριοτήτων, κυρίως στην περιοχή ευθύνης του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., η παροχή υπηρεσιών για εργασίες ρυμούλκησης, ναυαγιαίρεσης, ανέλκυσης πλοίων και λοιπών πλωτών μέσων, η μίσθωση και εκμετάλλευση χώρων, η εκμίσθωση προς τρίτους παντός μέσου ή χώρου κυριότητας της Εταιρείας, προκειμένου να εκτελεστούν και διεκπεραιωθούν εργασίες ναυπήγησης, επισκευής, διάλυσης, ρυμούλκησης ναυαγιαίρεσης, ανέλκυσης πλοίων και λοιπών πλωτών μέσων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, στους εγκατεστημένους στην περιοχή, σύμφωνα με το με αρ.3901/12.7.2010 καταστατικό της Εταιρείας".
Με βάση τα όσα αναγράφονται στην ετήσια έκθεση για το 2014 "Οι θυγατρικές εταιρείες, μέχρι την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, δεν είχαν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους" αλλά η Logistics ΟΛΠ Α.Ε. και ο ΟΛΠ βρίσκονταν "σε επαφή με τον Δήμο Μυκόνου και τον Δήμο Σαντορίνης για την ανάληψη συγκεκριμένων έργων για τα δυο αυτά νησιά".
Όσον αφορά στην ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. αναφέρεται πως "ήδη η θυγατρική υλοποίησε από 8/1/2013 έως 31/12/2014 πρόγραμμα καταπολέμησης ανεργίας στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά η οποία αφορούσε την εκπαίδευση 1.500 τεχνιτών, ενώ τώρα ξεκινάει δεύτερο όμοιο πρόγραμμα το οποίο ήδη έχει εγκριθεί και αναμένεται να ξεκινήσει στο 2015 για 2.500 τεχνίτες".
Επίσης σημειώνεται πως "στις 22 Οκτωβρίου 2010 καταβλήθηκε από την Εταιρεία μέρος του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ποσού €60.000,00 της θυγατρικής εταιρείας με τις επωνυμία Ναυπηγοεπισκευαστικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία (ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. )και ποσού € 60.000,00 του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής Ανάπτυξη Συνδυασμένων Μεταφορών, Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (Logistics ΟΛΠ Α.Ε.). Κατά την διάρκεια της χρήσης 2011 καταβλήθηκε από την Εταιρεία το υπόλοιπο ποσό € 140.000,00 του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. καθώς επίσης και το ποσό € 60.000,00 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Logistics ΟΛΠ Α.Ε".
Επίσης "με απόφαση των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των δύο θυγατρικών εταιρειών αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου κατά το ποσό των € 250.000,00 σε δύο ισόποσες δόσεις. Την 19η Απριλίου 2012 και την 6η Ιουνίου 2012 καταβλήθηκε η πρώτη δόση των € 125.000,00 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. και Logistics ΟΛΠ Α.Ε, αντίστοιχα. Επίσης την 2α Απριλίου 2013 καταβλήθηκε η δεύτερη δόση των € 125.000,00 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. και Logistics ΟΛΠ Α.Ε αντίστοιχα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΠ την 24η Νοεμβρίου 2014 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κάθε θυγατρικής εταιρείας κατά το ποσό των € 80.00,00, η οποία καταβλήθηκε την 3η Δεκεμβρίου 2014".
Το θέμα των δυο αυτών θυγατρικών συναντά κανείς και στις παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών στον ετήσιο ισολογισμό της ΟΛΠ ΑΕ οι οποίοι στο σημείο 6 επισημαίνουν ότι η εταιρεία, κατά την χρήση του 2010, προέβη στην ίδρυση των θυγατρικών εταιριών αλλά μέχρι την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων (31/12/14), δεν είχαν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους. Όπως και ότι η εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, λόγω της μη σημαντικότητας των οικονομικών μεγεθών τους.
Περισσότερα για το τα ακριβώς έχει συμβεί με τις δυο αυτές θυγατρικές ίσως γίνουν γνωστά από το αποτέλεσμα του διαχειριστικού ελέγχου που αναμένεται πριν τις εκλογές.
Πηγή: www.capital.gr

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Προσλήψεις, στον ΟΛΠ και στα Λιμάνια !!


Προσλήψεις έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σε όλα τα μεγάλα λιμάνια εθνικής σημασίας ανάμεσά τους και ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά, για τον οποίο έχουν προκηρυχτεί 12 θέσεις των παρακάτω ειδικοτήτων

ΔΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    2
ΔΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ    2
ΔΕ    ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ    2
ΔΕ    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ    1
ΔΕ    ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ    1
ΔΕ    ΦΥΛΑΚΕΣ    2
ΠΕ    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    1
ΤΕ    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ    1


Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. της 26ης -8 - 2015 και λήγει στις 12
μ.μ. της 14ης -9 - 2015. 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο -αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.