Σελίδες

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

ΟΛΠ Α.Ε: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς, 29.10.2013                                                                                         
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Ο ΟΛΠ ως εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία, ουδεμία οφειλή έχει στο Δημόσιο, στο ΙΚΑ και άλλους ασφαλιστικούς φορείς.
Ο ΟΛΠ είναι απολύτως συνεπής προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς. Πολλώ δε μάλλον ουδεμία οφειλή προερχόμενη από συγκεκριμένη αναλογιστική μελέτη για την εθελουσία έξοδο προσωπικού του Οργανισμού υπάρχει. Μέχρι σήμερα και χωρίς να έχει επιδειχθεί η παραμικρή ολιγωρία εκ μέρους του Οργανισμού, δεν έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη από το αρμόδιο κατά νόμο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3654/08.

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

ΟΛΑ στους ΙΔΙΩΤΕΣ, απο τον ΔΗΜΟΣΙΟ ..... ΟΛΘ !

Τι γίνεται, με το .... ΤΑΠΙΤ ??Απο τους τρείς (3) μήνες μετά την απόφαση της Σύνταξης, στούς ..... 44 !! 
για την χορήγη του ΕΦΑΠΑΞ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την 31/8/2013 για τον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων ΟΛΠ εκκρεμούν εβδομήντα οκτώ (78) αιτήσεις λόγω οικονομικών προβλημάτων του Τομέα. 
Γι' αυτό το λόγο ακολουθείται προγραμματισμός τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία της αίτησης και το υπόλοιπο του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης.

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την 31/8/2013 για τον Τομέα Πρόνοιας Λιμενεργατών υπάρχουν μία (6)  εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση Εφάπαξ.

Σας ενημερώνουμε ότι το μήνα Σεπτέμβριο 2013, δεν διεκπεραιώθηκε καμία αίτηση εφάπαξ βοηθήματος του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Λ.Θ.
Το επόμενο χρονικό διάστημα θα διεκπεραιωθούν δύο αιτήσεις εφάπαξ βοηθήματος που υποβλήθηκαν στις 10/09/2012 και στις 14/12/2012.
Για άλλες οκτώ αιτήσεις εφάπαξ βοηθήματος εκκρεμεί η έκδοση των ΧΕ, επειδή δεν επαρκεί το υπόλοιπο του λογ/σμού ταμειακής διαχείρισης. 
Για 5 αιτήσεις εκκρεμούν στοιχεία από τον εργοδότη.
Οι υπόλοιπες 26 αιτήσεις εφάπαξ βοηθημάτων που δεν έχουν διεκπεραιωθεί, υποβλήθηκαν από τους ασφ/νους πριν την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα.

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ "ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ" ΣΤΟΝ ........ ΟΛΠ


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ κ’ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/7Μ/2009 ΚΛΑΔΩΝ:

1. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ)
2. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ)
3. ΔΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩΝ
4. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
5. ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
6. ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
7. ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΩΝ
8. ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
9. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από 8-10-2013 έως και 17-10-2013, η οποία κατατίθεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στον ΟΛΠ Α.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/7Μ/2009

Άλλος ένας κινέζικος κολοσσός, στον Πειραιά !!

Άλλος ένας «δράκος» της κινέζικης οικονομίας αποφάσισε να επιλέξει τον Πειραιά σαν τον κόμβο εισόδου του στην Ευρώπη. 

Σήμερα (στις 13.30) ο πρόεδρος της εταιρίας ZTE Corporation, Hou Weigui, καθώς και η διευθυντική ομάδα της θα επισκεφθούν τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά με σκοπό την επιβεβαίωση συμφωνίας που θα καταστήσει το λιμάνι του Πειραιά το διαμετακομιστικό κέντρο (transit and logistics hub) για τα προϊόντα της στην Ευρώπη αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 

Ο στρατηγικός χαρακτήρας της επένδυσης είναι ανάλογος της επένδυσης της εταιρίας HP, καθώς η ΖΤΕ είναι εκ των πέντε κορυφαίων κατασκευαστών τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού παγκοσμίως. 

Διαθέτει δε πελατειακή βάση με περισσότερους από 500 τηλεπικοινωνιακούς παρόχους παγκοσμίως και έχει παρουσία σε 140 και πλέον χώρες, ενώ παράλληλα κερδίζει συνεχώς μερίδιο στην παγκόσμια αγορά. 

Η συμφωνία που θα ζητήσει από την ελληνική πλευρά στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα Maintenance Repair and Return Center, το οποίο αρχικά θα καλύψει την σειρά των προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με προοπτική να καλύψει σταδιακά όλες τις γραμμές προϊόντων της ΖΤΕ και γεωγραφικά όλη την Ευρώπη. 

Το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης προβλέπει ότι η πρώτη φάση της επένδυσης θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2014. Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας με την ολοκλήρωσή της. 

Ο λόγος που η ΖΤΕ επέλεξε τον Πειραιά για να ξεδιπλώσει τα επιχειρηματικά της σχέδια έχει να κάνει με το γεγονός ότι σταθερά στην κινεζική επιχειρηματική κοινότητα αναγνωρίζεται η γεωπολιτική σημασία της χώρας. Αυτό σύμφωνα με κινεζικές διπλωματικές πηγές διαμορφώνει προϋποθέσεις που μπορούν να καταστήσουν την Ελλάδα και ειδικά τον Πειραιά κεντρικό σημείο εξυπηρέτησης (hub) της Ευρώπης αναφορικά με τη διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της.  Το διευθυντικό επιτελείο της ΖΤΕ πρόκειται να παραδώσει στον κ. Σαμαρά το συνοπτικό επιχειρησιακό σχέδιο των δύο επενδύσεων που θέλει να αναπτύξει στην Ελλάδα.

Στις 15.00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί και με τον εκτελεστικό πρόεδρο της Google, Erik Schmidt.Πηγή:www.capital.gr