Σελίδες

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο από την ΕΛΙΜΕΠραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου, στα γραφεία της Ο.Λ.Π. Α.Ε. η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), με θέμα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια την Συγκρότησή του σε Σώμα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:
Πρόεδρος: Άγγελος Καρακώστας (Αν. Δ/ντος Συμβούλου ΟΛΠ ΑΕ)
Α΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μακρής ( Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΘ ΑΕ)
Β΄ Αντιπρόεδρος Ανδρέας Νταής ( Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ)
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Κοντοές (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΠΑ ΑΕ))
Οικονομικός Επόπτης: Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΒ)

Μέλη:
 

Απόλλων Φιλιππής, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Η. ΑΕ
Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Λ. ΑΕ
Χρήστος Δούκας, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Α. ΑΕ
Σταύρος Δρακονταειδής, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Ε. ΑΕ 
Χρήστος Ηλιάδης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Κ. ΑΕ
Σπυρίδων Στεφανίδης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ
Αικατερίνη Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη, Δ/νουσα Σύμβουλος Ο.Λ.Ρ. ΑΕ
Ανδρέας Παπανδρέου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Ν.Ε. ΑΕ

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Πρόταση : Ένα Σωματείο εργαζομένων στον ΟΛΠ !!


Ανοικτή Επιστολή

Ένα Σωματείο για όλους τους εργαζόμενους στον ΟΛΠ.

Η ισχύς εν τη ενώσει

Αποτελεί κοινή εκτίμηση αλλά και βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων, ότι πρέπει επιτέλους όλοι οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ να εκπροσωπούνται από ένα και ενιαίο Σωματείο.

Πέρα όμως κι από την βούληση των εργαζομένων θεωρούμε ότι επιβάλλεται η ενιαία εκπροσώπηση προκειμένου να αντιμετωπισθεί η πολυδιάσπαση των εργαζομένων ακόμα και στον ίδιο χώρο εργασίας, καθώς και ο κατακερματισμός των αγώνων για την διεκδίκηση των αιτημάτων μας.

Η ίδρυση νέου ενιαίου σωματείου που θα ενώνει όλους τους εργαζόμενους του ΟΛΠ, δεν μπορεί να στηριχτεί στα λάθη, στις ελλείψεις και τις παθογένειες του παρελθόντος των ήδη υπαρχόντων σωματείων.

Χρειαζόμαστε ένα νέο ενιαίο σωματείο απαλλαγμένο από όλα τα παραπάνω, που μέλη του θα είναι όλοι οι εργαζόμενοι του ΟΛΠ, ανεξαρτήτου σχέσης εργασίας και ειδικοτήτων, που θα απορρίπτει τον παραγοντισμό, τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, που δεν θα αποτελεί βραχίονα κανενός κόμματος.

Θα διατηρεί την αυτονομία του σε όλα τα επίπεδα, με αγωνιστικό και διεκδικητικό προσανατολισμό, θα υπερασπίζεται τα εναπομείναντα δικαιώματα των εργαζομένων από την μνημονιακή λαίλαπα και θα παλεύει για την αποκατάσταση των χαμένων και την διεύρυνση τους, θα λειτουργεί με ανιδιοτέλεια χωρίς εκδουλεύσεις και θα μετατρέπει το ειδικό σε γενικό, προτάσσοντας το ΕΜΕΙΣ και όχι το εγώ.  
    
Καλούμε όλα τα Σωματεία του ΟΛΠ, να τοποθετηθούν δημόσια στην πρόταση μας.

Αν όχι τώρα, πότε;

Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Προσλήψεις, στο Υπουργείο Ναυτιλίας ........


Με πρωτοβουλίες του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και προκηρύχτηκε η πρόσληψη πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων μόνιμου ή ΙΔΑΧ (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού, για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς. 
Πρόκειται για θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Η προκήρυξη έχει αριθμό 7Κ/τ.ΑΣΕΠ/2017 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 19/ΑΣΕΠ/15-6-2017.

Με τις Μετατάξεις των εργαζομένων του ΟΛΠ και ΟΛΘ, τι γίνεται Υπουργέ ???